ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2562
17 ก.ย. 62 ถึง 18 ก.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69
20 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2-2557
นักเรียนลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2-2557
07 ต.ค. 57 ถึง 19 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียน
29 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาค 1-2557
สอบปลายภาค 1-2557 ให้นักเรียนติดตามตารางสอบได้ที่หน้าห้องวิชาการ
ชุดนักเรียน
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน
21 มิ.ย. 56 ประกาศหยุดโรงเรียน 1 วัน
19 มิ.ย. 56 ประกวดระเบียบแถวกองเนตรนารีเกียรติยศ
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จัด ณ หอประชุมจามจุรี นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน คณะครูชุดตรวจการแขนยาวสีกากีคอพับ
หอประชุมจามจุรี/นักเรียนชุดนักเรียนครูสีกากีคอพับแขนยาว งานกิจกรรมนอกหลักสูตร