รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
45 หมู่ 8   ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
เบอร์โทรศัพท์ 054719538 เบอร์แฟกส์ 054719538
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :