ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ซโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

แต่งเนื้อร้อง และทำนองโดย นายพิฐพล  เดชศิริบูรณ์

ร้องและบรรเลงเพลงโดย วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2531

 

        (1) สันติสุข พิทยาคม                      ด้วยเจตจำนง ดำรงให้คงชื่ออยู่

สถาบันพวกเรา เราเชิดชู                          มีต้นประดู่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเรา

          อาจารย์ ทุกท่านนั้นเราบูชา             พระคุณนั้นหนาครูบาหนักไม่เบา

สุขมีฤดีเฝ้า เร่งเร้าเรื่องการทำงาน     เพราะท่านเชี่ยวชาญและประสานงาน    ให้เราเจริญ   

                                    (ร้องซ้ำท่อนที่ 1 อีกครั้ง)

                                                (ดนตรี)

        (2) ม่วงเหลือง ฟูเฟื่องเลื่องลือนาม     ม่วงงดงามคือความสามัคคี

เหลืองผ่องผุดประดุจของคุณความดี            เป็นศักดิ์ เป็นศรี มีไว้ในดวงฤทัย

        ชาติศาสน์กษัตริย์ พร้อมกตัญญู          สันติสุขรับรู้เชิดชูคู่กันไป

                เราจะรักภักดี ดั่งดวงใจ           เพื่อเทิดทูนให้สันติสุขจงเจริญ 

                                  (ร้องซ้ำท่อนที่ 2 อีกครั้ง)

https://drive.google.com/open?id=0B5aSFP6VMSbMZXRQQ0dlbGJYRlE

WMA Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB