เพลงมาร์ซโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

แต่งเนื้อร้อง และทำนองโดย นายพิฐพล  เดชศิริบูรณ์

ร้องและบรรเลงเพลงโดย วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2531

 

        (1) สันติสุข พิทยาคม                      ด้วยเจตจำนง ดำรงให้คงชื่ออยู่

สถาบันพวกเรา เราเชิดชู                          มีต้นประดู่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเรา

          อาจารย์ ทุกท่านนั้นเราบูชา             พระคุณนั้นหนาครูบาหนักไม่เบา

สุขมีฤดีเฝ้า เร่งเร้าเรื่องการทำงาน     เพราะท่านเชี่ยวชาญและประสานงาน    ให้เราเจริญ   

                                    (ร้องซ้ำท่อนที่ 1 อีกครั้ง)

                                                (ดนตรี)

        (2) ม่วงเหลือง ฟูเฟื่องเลื่องลือนาม     ม่วงงดงามคือความสามัคคี

เหลืองผ่องผุดประดุจของคุณความดี            เป็นศักดิ์ เป็นศรี มีไว้ในดวงฤทัย

        ชาติศาสน์กษัตริย์ พร้อมกตัญญู          สันติสุขรับรู้เชิดชูคู่กันไป

                เราจะรักภักดี ดั่งดวงใจ           เพื่อเทิดทูนให้สันติสุขจงเจริญ 

                                  (ร้องซ้ำท่อนที่ 2 อีกครั้ง)

https://drive.google.com/open?id=0B5aSFP6VMSbMZXRQQ0dlbGJYRlE

WMA Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB