ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวศึกษา) (อ่าน 406) 28 ธ.ค. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬามัธยม (อ่าน 563) 04 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ (อ่าน 736) 16 ธ.ค. 57
การนิเทศติดตามและการประเมินผลการศึกษา (อ่าน 706) 07 ก.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 863) 11 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 905) 03 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครธุรการ (อ่าน 874) 26 พ.ย. 56