ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวศึกษา) (อ่าน 82) 28 ธ.ค. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬามัธยม (อ่าน 261) 04 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ (อ่าน 400) 16 ธ.ค. 57
การนิเทศติดตามและการประเมินผลการศึกษา (อ่าน 375) 07 ก.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 525) 11 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 551) 03 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครธุรการ (อ่าน 572) 26 พ.ย. 56