ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเข้าอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 3453) 16 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3517) 07 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครู อัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3481) 06 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 6612) 23 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนค (อ่าน 6890) 17 พ.ค. 62
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวศึกษา) (อ่าน 7371) 28 ธ.ค. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬามัธยม (อ่าน 7429) 04 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ (อ่าน 7633) 16 ธ.ค. 57
การนิเทศติดตามและการประเมินผลการศึกษา (อ่าน 7562) 07 ก.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 7849) 11 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 7878) 03 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครธุรการ (อ่าน 7769) 26 พ.ย. 56