ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจการนักเรียน
แบบสรุปและแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ทางงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดช่วงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ขอให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดทำรูปเล่ม 2 เล่ม ส่งภายในเดือนกรกฎาคมนี้
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,15:47   อ่าน 5326 ครั้ง