งานแนะแนว และ กยศ. ...โดยครูประพันธุ์ สมันจิตร์
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว : โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย โดยอาจารย์นัทธพงศ์ และคณะ มาแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ภายใต้โครงการ Japanese caregive ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.benjarak.com/ 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2565,22:29   อ่าน 523 ครั้ง