งานแนะแนว และ กยศ. ...โดยครูประพันธุ์ สมันจิตร์
งานแนะแนว โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
นักเรียนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์  การศึกษาต่อ
และทุนการศึกษาต่างๆ ทางหน้าเว็บไซต์
ของโรงเรียนได้ โดยเข้าช่องทางของงานแนะแนวและ กยศ.
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2556,21:54   อ่าน 9187 ครั้ง