งานแนะแนว และ กยศ. ...โดยครูประพันธุ์ สมันจิตร์
การเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยืนยัน กยศ.
ถึงนักเรียนที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ 43 ราย
ให้ดำเนินการตามระบบของ กยศ.  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการให้เรียบร้อย https://www.studentloan.or.th/th/home
หาก นักเรียนพบความผิดพลาดของเอกสาร หรือประสบปัญหาในการดำเนินการ สามารถติดต่อที่งาน กยศ. ที่ครูเกศสุดา มูลจะคำ ครับ
 
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2557,07:47   อ่าน 12313 ครั้ง