ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...โดย ครูมาลัยพร จันต๊ะ
ประกาศการรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563
**หลักฐานสำหรับการสมัครเรียน**
1.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร บิดา และมารดา
อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร
4.สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1
5.รูปถ่ายชุดนักเรียน 2 ใบ
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.suntisuk.ac.th
สอบเพื่อจัดห้องเรียน 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลสอบ 16 พฤษภาคม 2563
รายงานตัว 18 พฤษภาคม 2563
 
**หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครออนไลน์และนักเรียนที่สมัครแล้วก่อนหน้านี้ ให้นำเอกสารหลักฐานมายื่น ณ วันสอบ หรือยื่น ณ จุดรับสมัครที่โรงเรียน
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook โรงเรียน และเว็บไซต์ www.suntisuk.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียด โทน 054602006 ,061-9519694
**ฝากสมาชิก fan page แชร์ ด้วยนะคะ*

โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,13:17   อ่าน 127 ครั้ง