ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559
เรียน  คณะครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมทุกท่าน
ด้วยฝ่ายวิชาการขอเรียนให้คณะครูทุกท่านทราบถึงการประเมินสมรรถนะของนักเรียนทุกคนทุกวิชา ส่งวิชาการภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ห้องวิชาการตามแบบฟอร์มดังนี้
1.บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านมีไฟล์ข้อมูลมาให้ดูเป็นตัวอย่าง
    2. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ข้อ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นรายห้อง  มีไฟล์ข้อมูลมาให้ดูเป็นตัวอย่าง
    3. ให้คณะครูทุกท่านทำตามตัวอย่างตามไฟล์ข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้
          4. เย็บเล่มตามข้อ 1 และ ข้อ 2  ส่งวิชาการตามกำหนดเวลา
จึงเรื่องมาเพื่อทราาบ
 
พิฐพล  เดชศิริบูรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 1457 ครั้ง