ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
แบบฟอร์มการสอน
เรียน  คณะครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ทุกท่าน
        ด้วยฝ่ายวิชาการขอเรียนแจ้งให้ครูทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับแบบฟอร์ม การสอนและการสอบต่างๆ วิชาการได้ลงไว้ให้แล้ว และเป็นแบบฟอร์มปรัับปรุงใหม่ล่าสุด ขอให้คณะครูได้ดาวโหลดไปใช้ โดยเฉพาะตารางวิเคราะห์การออกข้อสอบ
จึงเรียนมาเพื่อให้ครูได้นำไปใช้ประกอบในงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พิฐพล  เดชศิริบูรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 718 ครั้ง