ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพกิจกรรม ...โดย ครูปริญศิลป์ คำพุฒ
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2559
ครูดีในดวงใจ นายสงกรานต์ คำนาน
ครูดีในดวงใจ นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น นายบุรัสกร กุดนาน้อย
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะดีเด่น นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะดีเด่น นายกิตติชัย สอนศิริ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น นางสุวพัชร เนียมหอม
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา นางเบญญาภา แก้วทิตย์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,11:35   อ่าน 545 ครั้ง