ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ส่งกิจกรรมชุมนุม
เรียน  คณะครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมทุกท่าน

ด้วยฝ่ายวิชาการขอเรียนให้ท่านทราบถึงการส่ง ปพ.กิจกรรมชุมนุม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยรับแบบฟอร์ได้ที่ ครูธิษนา หรือจะดาวโหลด ตัวอย่างเป็นเพีียงตัวอย่างเท่านั้น จากไฟล์ข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
 
นายพิฐพล  เดชศิริบูรณ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 482 ครั้ง