ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เรียน  คณะครูทุกท่าน
 
ฝ่ายวิชาการขอเรียนให้คณะครูทุกท่านได้ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559  และทำตามตัวอย่างได้ พร้อมเย็บเล่ม โดยการดาวโหลดข้อมูล
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
พิฐพล  เดชศิริบูรณ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 495 ครั้ง