ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ
การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร

1.  การรับสมัคร (รับสมัครที่ ชั้น 1 อาคารไทรทอง โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม)

     1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

            รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.suntisuk.ac.th

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 มีนาคม 2558  ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

             สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.0012.00น. ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เพื่อจัดลำดับคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด และใช้ในการจัดห้องเรียน วิชาที่สอบ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์       และ คณิตศาสตร์ (ตามข้อ 4)

             ประกาศผลสอบ     วันที่ 30 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 12.00 น.  

             มอบตัว                    วันที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 12.00 น. มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการมอบตัว

     1.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

             นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป

             รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.suntisuk.ac.th  (รับเฉพาะนักเรียนที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ ข้อ 2.2.2 (6) เท่านั้น)

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 มีนาคม 2558  ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

             สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.0012.00น. เพื่อจัดลำดับคะแนนสูงสุด ไปหาต่ำสุด และใช้ในการจัดห้องเรียน วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิชาภาษาอังกฤษ , วิชาสังคมศึกษา ,วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์

             ประกาศผลสอบ     วันที่ 30 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 12.00 น.  

             มอบตัว              วันที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 12.00 น. มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการมอบตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 769 ครั้ง