ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...โดย ครูมาลัยพร จันต๊ะ
ประกาศจากงานวัดผลประเมินผล

ประกาศจากงานวัดผลประเมินผล
ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มาดูรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจบพร้อมรุ่นที่หน้าห้องวิชการ และรีบดำเนินการแก้โดยด่วน !!

หมายเหตุ : นักเรัยนที่จบพร้อมรุ่นให้มารับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น
นักเรียนที่ไม่จบพร้อมรุ่นให้มาติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤกษาคม 2558

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 661 ครั้ง