ข่าวสารกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ครูกวี ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565