งานแนะแนว และ กยศ. ...โดยครูประพันธุ์ สมันจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว : โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
การเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยืนยัน กยศ.
งานแนะแนว โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม