ข่าวประชาสัมพันธ์ ...โดย ครูมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผู้จัดการโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการโรงอาหาร โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 รับและยื่นแบบฟอร์มสมัครได้ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ขอเชิญร่วมงานสันติสุปริทัศน์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบ ป5 ป6
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้นักเรียน ป.5,6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสัน สันติสุขพิทยาคม เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 รอบที่1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศ การเรียนการสอนแบบ On-site
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่อง แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65