ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...โดย ครูมาลัยพร จันต๊ะ
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 335) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 291) 01 เม.ย. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 239) 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นป.5และ6 ประจำปี 2559ฉบับแก้ไข (อ่าน 274) 10 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวศึกษา) (อ่าน 220) 28 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน (อ่าน 234) 23 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน (อ่าน 181) 11 พ.ย. 59
เชิญชวนรับชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี (อ่าน 238) 13 ก.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 422) 26 มี.ค. 59
ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ป.5-6 (อ่าน 413) 04 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (อ่าน 381) 04 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 (อ่าน 283) 03 ก.พ. 59
ประกาศเลื่อนการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (อ่าน 340) 29 ม.ค. 59
การแข่งขันกรีฑา "มัธยมน่านเกม" (อ่าน 438) 04 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 612) 30 มี.ค. 58
ประกาศจากงานวัดผลประเมินผล (อ่าน 481) 23 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ (อ่าน 441) 10 มี.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม (อ่าน 424) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 550) 07 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการและห้องสอบ ชั้น ป.5-ป.6 (อ่าน 389) 05 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ (อ่าน 475) 16 ธ.ค. 57
เอกสาร ลูกเสือยาเสพติด (อ่าน 2347) 10 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 646) 24 ก.พ. 57
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.3 (2554-2558) (อ่าน 505) 03 ก.พ. 57
ประกาศผลสอบวัดความรู้ความ สามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.5 ป.6 ประจำปี 2556 (อ่าน 571) 03 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 ประจำปี 2556 (อ่าน 475) 29 ม.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นประถมป (อ่าน 528) 15 ม.ค. 57
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ท่านรองฯวัชระ ยะปัญญา (อ่าน 527) 16 ธ.ค. 56
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อ.สันติสุข จ.น่าน เก็บเงินได้เกือบ 40,000 บาท (อ่าน 773) 16 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 483) 03 ธ.ค. 56
ส่งแรงใจเชียร์เนตรนารีประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม (อ่าน 686) 10 มิ.ย. 56
การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 713) 09 มิ.ย. 56
การกรอกรายละเอียดนักเรียนเพื่อดูผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 900) 09 มิ.ย. 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 660) 09 มิ.ย. 56