ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพกิจกรรม ...โดย ครูปริญศิลป์ คำพุฒ
นักเรียนรับรางวัลวิ่งมาราธอน (อ่าน 9) 11 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 44) 02 ธ.ค. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 02 ธ.ค. 62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 36) 02 ธ.ค. 62
การแข่งขันกรีฑรามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี2562 (อ่าน 40) 21 พ.ย. 62
ผู้อำนวยการวสันต์ กิวัฒนา พบนักเรียนวันแรก (อ่าน 39) 21 พ.ย. 62
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายวสันต์ กิวัฒนา (อ่าน 49) 21 พ.ย. 62
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนราษฏรัฐพัฒนา (อ่าน 36) 21 พ.ย. 62
กรีฑา-กีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 102) 05 พ.ย. 62
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 (อ่าน 65) 24 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำรึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 74) 24 ต.ค. 62
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันใ (อ่าน 182) 23 ส.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 228) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 162) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผ่านแรงบัลดาลใจจากดอกชมพูภูคา (อ่าน 157) 02 ส.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 197) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 137) 12 ก.ค. 62
วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 153) 05 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 156) 05 ก.ค. 62
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 144) 05 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 132) 05 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 217) 13 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (อ่าน 165) 13 มิ.ย. 62
ประกวดระเบียบแถวเนตรนารีระดับภาค (อ่าน 243) 13 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 232) 22 พ.ค. 62
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงเยี่ยมราษฏรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 546) 11 ต.ค. 61
อบรมโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 865) 18 ต.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 877) 26 พ.ค. 60
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 926) 16 พ.ย. 59
อบรม STEM (อ่าน 909) 16 พ.ย. 59
พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 878) 27 ต.ค. 59
วันปิยะมหาราช (อ่าน 705) 27 ต.ค. 59
วันสันติภาพสากล (อ่าน 678) 21 ก.ย. 59
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 886) 17 ส.ค. 59
ประเมินเศรฐกิจพอเพียง (อ่าน 681) 17 ส.ค. 59
วันเข้าพรรษา (อ่าน 668) 17 ส.ค. 59
ประเมินโรงเรียนสุจริต (อ่าน 592) 17 ส.ค. 59
เดินรนณรงค์เพื่อออกเสียงประชามติ (อ่าน 604) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 1088) 24 ก.พ. 59
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมนักเรียนเข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียน ชั้นประถ (อ่าน 809) 10 ก.พ. 59