ประมวลภาพกิจกรรม ...โดย ครูมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค
กีฬาสีภายใน ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 65
วันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ศึกษาดูงาน โรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬามวยสมัครเล่น กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
นักเรียน นำเสนอ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
คณะครูเข้าร่วมการอบรม Google Site
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
วันปิยะมหาราช 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ครูสรุจักร ต๊ะผัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันแบดมินตันแห่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
วันคล้ายวันสวรรคต ร9
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
นิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ บ้านศรีบุญเรือง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
การนิเทศติดตาม การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ปี 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
นำ นร.เข้าร่วมโครงการ YIN-D Project CP NAN การจัดการขยะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ผอ.รัชนีวรรณ บุญทวี เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
มุทิตาจิต ครูระบอบ ทองแท้
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
MOU ความร่วมมือโครงการเรียรรู้ประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6/3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
นำ นร.เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยเสพติด
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
มอบทุน จากพ่อศรี จองติ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65