ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพกิจกรรม ...โดย ครูปริญศิลป์ คำพุฒ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 234) 29 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563 (อ่าน 204) 29 ก.ค. 63
ค่าบปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 226) 15 ก.ค. 63
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับการติดตามการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 413) 26 ก.พ. 63
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 682) 25 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 430) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563 (อ่าน 459) 17 ม.ค. 63
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 (อ่าน 384) 02 ม.ค. 63
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมร่วมกิจกรรมมหกรรมแห่คัวตานล้านนา ณ วัดดอนมงคล อำเภอสันติสุข (อ่าน 261) 02 ม.ค. 63
ท่านผู้อำนวการและคณะครูร่วมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ณ บ้านปางช้าง (อ่าน 299) 02 ม.ค. 63
พระครูอุทิจยานุสาสน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 342) 25 ธ.ค. 62
วันคริศต์มาส (อ่าน 316) 25 ธ.ค. 62
นายวสัน กิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัต (อ่าน 270) 20 ธ.ค. 62
นักเรียนรับรางวัลวิ่งมาราธอน (อ่าน 332) 11 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 422) 02 ธ.ค. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 378) 02 ธ.ค. 62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 315) 02 ธ.ค. 62
การแข่งขันกรีฑรามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี2562 (อ่าน 427) 21 พ.ย. 62
ผู้อำนวยการวสันต์ กิวัฒนา พบนักเรียนวันแรก (อ่าน 400) 21 พ.ย. 62
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายวสันต์ กิวัฒนา (อ่าน 518) 21 พ.ย. 62
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนราษฏรัฐพัฒนา (อ่าน 352) 21 พ.ย. 62
กรีฑา-กีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 412) 05 พ.ย. 62
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 (อ่าน 453) 24 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำรึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 409) 24 ต.ค. 62
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันใ (อ่าน 601) 23 ส.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 589) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 490) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผ่านแรงบัลดาลใจจากดอกชมพูภูคา (อ่าน 494) 02 ส.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 584) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 415) 12 ก.ค. 62
วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 471) 05 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 509) 05 ก.ค. 62
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 480) 05 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 417) 05 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 547) 13 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (อ่าน 460) 13 มิ.ย. 62
ประกวดระเบียบแถวเนตรนารีระดับภาค (อ่าน 612) 13 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 520) 22 พ.ค. 62
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงเยี่ยมราษฏรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (อ่าน 922) 11 ต.ค. 61
อบรมโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 1226) 18 ต.ค. 60