ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 328) 20 ต.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 299) 20 ต.ค. 59
คำสั่งแข่งทักษะ 2559 (อ่าน 305) 20 ต.ค. 59
ตัวอย่างลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 444) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างแบบประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 352) 23 ก.ย. 59
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559 (อ่าน 365) 23 ก.ย. 59
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 275) 22 ก.ย. 59
ส่งกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 241) 22 ก.ย. 59
ส่งแบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 268) 22 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ป (อ่าน 347) 03 ก.พ. 59
แบบฟอร์มการสอน (อ่าน 456) 12 พ.ย. 58
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินสมรรถนะ 2/57 (อ่าน 624) 04 มี.ค. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ (อ่าน 528) 27 ก.พ. 58
แจ้งการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 598) 04 ธ.ค. 57