ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 493) 20 ต.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 452) 20 ต.ค. 59
คำสั่งแข่งทักษะ 2559 (อ่าน 463) 20 ต.ค. 59
ตัวอย่างลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 619) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างแบบประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 497) 23 ก.ย. 59
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559 (อ่าน 529) 23 ก.ย. 59
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 353) 22 ก.ย. 59
ส่งกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 322) 22 ก.ย. 59
ส่งแบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 360) 22 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ป (อ่าน 424) 03 ก.พ. 59
แบบฟอร์มการสอน (อ่าน 543) 12 พ.ย. 58
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินสมรรถนะ 2/57 (อ่าน 711) 04 มี.ค. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ (อ่าน 614) 27 ก.พ. 58
แจ้งการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 678) 04 ธ.ค. 57