ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถชั้นป.5-6 (อ่าน 1) 20 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่องเลื่อนการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้นป.5,6 (อ่าน 32) 01 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่องการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้นป.5,6 (อ่าน 49) 15 ม.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค 2/2561 (อ่าน 151) 17 ธ.ค. 61
คำสั่งแข่งทักษะ 2559 (อ่าน 668) 20 ต.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 683) 20 ต.ค. 59
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559 (อ่าน 723) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างแบบประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 662) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 884) 23 ก.ย. 59
ส่งแบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 474) 22 ก.ย. 59
ส่งกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 436) 22 ก.ย. 59
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 458) 22 ก.ย. 59
แบบฟอร์มการสอน (อ่าน 656) 12 พ.ย. 58
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินสมรรถนะ 2/57 (อ่าน 815) 04 มี.ค. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ (อ่าน 716) 27 ก.พ. 58
แจ้งการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 803) 04 ธ.ค. 57