ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารบุคคล
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพ (อ่าน 211) 23 ก.ย. 59
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด (อ่าน 215) 23 ก.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 548) 07 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 536) 04 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 776) 21 เม.ย. 58
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ (อ่าน 492) 05 ก.พ. 58
การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบ (อ่าน 412) 05 ก.พ. 58
มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 421) 05 ก.พ. 58
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั (อ่าน 295) 05 ก.พ. 58
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 322) 29 ม.ค. 58