ข่าวสารจากงานบริหารบุคคล....โดยครูสมศรี เสนนันตา
ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
แบบฟอร์ม ID PLAN
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
แบบฟอร์มแบบรายงานผลการปฏิบัติงานปี 64
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
แบบฟอร์มประเมินตนเองปีการศึกษา 64
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครู อัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคม
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม จำนวน ๑ อัตรา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 61
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2560
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ :