ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูนรัญ นันธนะวิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,08:48  อ่าน 1515 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
รายละเอียดผลงาน
หัวข้องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,08:48   อ่าน 1515 ครั้ง