ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,10:21  อ่าน 448 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80 KB
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,10:21   อ่าน 448 ครั้ง