ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล มารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,23:00  อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ PANORAMA
รายละเอียดผลงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1ylr_awAxHaCVND-WFPhdXaSxGSC_X4At?usp=sharing
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,23:00   อ่าน 351 ครั้ง