ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธนญ มารัตน์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,14:04  อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร ์โดยใช ้ กระบวนการเช ื่อมโยงองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความร ู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.95 MB

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,14:04   อ่าน 89 ครั้ง